Nasza Oferta:

  - Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  - Kadry i płace,
  - Usługi doradztwa biznesowego,
  - Audyt marketingowy,
  - Biznesplan,
  - Analiza finansowa,
  - Usługi szkoleniowe,
  - Usługi zarządcze
  - Księgowość kraków

Strona główna

Witamy na stronie BDB - Biuro Doradztwa Biznesowego


Aktualności!

25.05.2018 przepisy RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BDB - Biuro Doradztwa Biznesowego, Biuro Rachunkowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa z siedzibą w Wieliczce przy ulicy B. Limanowskiego 1A/20, 32-020 Wieliczka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636888, REGON 365374166, NIP 683-209-11-34 (zwaną dalej: BDB Sp. z o.o.).
  2. Kontakt z Inspektowem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać poprzez mail: info@bdb-biuro.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Państwa umowy  z BDB Sp. z o.o. na świadczenie usług oferowanych przez BDB Sp. z o.o. i wykonania umowy zawartej przez Państwa z BDB Sp. z o.o., a także wykonania ciążących na BDB Sp. z o.o. obowiązków prawnych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania na podstawie przepisów prawa, między innymi Instytucje takie jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Państwem a BDB Sp. z o.o. nie krócej niż:
  6. faktury i dokumenty księgowo finansowe 5 lat,
  7. dokumenty kadrowo - płacowe, 50 lat,
  8. Posiadają Państwo prawo do żądania od BDB Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
  9. W myśl przepisów RODO,  w poczuciu, że BDB Sp. z o.o. przetwarzając Pańśtwa dane osobowe narusza przepisy o RODO, zachowują państwo prawo do wniesienia skargi do organu nardzorczego. 
  10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zawarcia umowy z BDB Sp. z o.o., ich podanie skutkować będzie brakiem zawarcia umowy pomiędzy BDB Sp. z o.o. a Państwem 

 

Wspieramy sąsiedzki biznes - akcja już od 28.05.2018!

BDB Biuro Doradztwa Biznesowego, Biuro Rachunkowe już po raz drugi wspiera wraz z Bankiem BGŻ Paribas akcję wspierajmy sąsiedzki biznes. Naszym hasłem na ten tydzień jest "Wspierajmy sąsiedzki biznes bo Mały zasięg, daje duże możliwości". 

Dla wszystkich chcących skorzystać w dniach od 28.05.2018 do 06.06.2018 z naszej akcji, przygotowaliśmy szereg atrakcyjnych promocji i bezpłatnych porad. 

Już teraz zapraszamy na Naszego facebook-a gdzie na bieżąco można śledzić relację z tygodnia sąsiedzkiego biznesu 

https://www.facebook.com/BDBBiuroDoradztwaBiznesowego/notifications/

 

 

 © 2010 BDB - biuro rachunkowe kraków Biuro Doradztwa Biznesowego - księgowość kraków - obsługa księgowa - Mapa strony
doradztwo podatkowe - biznesowe - strategiczne - biuro rachunkowe - tworzenie biznes planu, analiza bilansu, finansowa - biznes plan
Realizacja: WebProm - Tworzenie Stron