Analiza finansowa

analiza-finansowaBDB Sp. z o.o. przedstawia usługi z zakresu controllingu firm. 

Prowadzisz działalność i chcesz bardziej świadomie zarządzać budżetem. W modelu Twojej firmy nie może zabraknąć usług controllingowych.

 

 

Controlling firm oferta:

- Analizy Finansowe są podstawą działalności przedsiębiorstwa. W tym: analiza Bilansu; analiza Rachunku Zysków i Strat; analiza Rachunku Przepływów Pieniężnych (Cash Flow); analiza Zestawienia Zmian w Kapitale,

- Tworzeniu budżetów,

- Analizie Centrów Kosztów,

- Rozliczaniu opłat za usługi,

- Przygotowywaniu wniosków kredytowych,

- Wycenie opłacalności inwestycji:

Metodą zdyskontowanych korzyści netto z inwestycji ( NPV )
Wewnętrzną stopą zwrotu z inwestycji ( IRR ),

- Budowie grafów decyzyjnych,

- Wycenie wartości firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych,

- Analizie kosztów i korzyści , wskaźniki efektywności kosztowej.

- Analizy Du Ponta oraz analizy wskaźników:

Wskaźnikowa analiza rentowności

- Wskaźniki rentowności sprzedaży
- Wskaźniki rentowności majątku
- Wskaźniki rentowności kapitałów własnych

Wskaźnikowa analiza płynności

- Wskaźniki płynności bieżącej
- Wskaźniki płynności szybkiej
- Wskaźniki płynności podwyższonej


Prace wykonywane są w sposób ciągły, poprzez nawiązanie stałej współpracy, lub jednorazowo np. praca nad konkretnym projektem.