księgowo¶ć kraków
biuro rachunkowe kraków
księgowo¶ć kraków biuro rachunkowe kraków księgowo¶ć kraków
biuro rachunkowe kraków
księgowo¶ć kraków

 Nasza Oferta:

  - UsĹ‚ugowe prowadzenie ksiÄ…g rachunkowych,
  - Kadry i pĹ‚ace,
  - UsĹ‚ugi doradztwa biznesowego,
  - Audyt marketingowy,
  - Biznesplan,
  - Analiza finansowa,
  - UsĹ‚ugi szkoleniowe,
  - UsĹ‚ugi zarzÄ…dcze
  - KsiÄ™gowość krakĂłw

księgowo¶ć kraków

Księgowo¶ć kraków

 Nasze Biuro Rachunkowe Ĺ›wiadczy usĹ‚ugi z zakresu ksiÄ™gowoĹ›ci, w okolicach i na terenie miast: Kraków, Wieliczka, Chrzanów, Trzebinia oraz Kocmyrzów, Proszowice, IgoĹ‚omia

GĹ‚ównym profilem naszej dziaĹ‚alnoĹ›ci jest ksiÄ™gowość. Wiemy, jak waĹĽne jest ciÄ…gĹ‚e podnoszenie swoich kwalifikacji ze znajomoĹ›ci przepisów prawa rachunkowo - podatkowego, dlatego uczestniczymy w kursach, szkoleniach oraz konferencjach w celu ciÄ…gĹ‚ego rozwoju i poszerzania naszej wiedzy.
Warianty prowadzenia księgowości:

Prowadzenie usĹ‚ug ksiÄ™gowych oferujemy w trzech wariantach. Pierwszy przewiduje dostarczanie przez klienta dokumentów ksiÄ™gowych do naszego biura na ul. Goliana 4a, II piÄ™tro, w Wieliczce drugi wariant zakĹ‚ada Ĺ›wiadczenie usĹ‚ug ksiÄ™gowych w siedzibie klienta, trzecia opcja to odbiór dokumentów od klienta lub w skazanym przez niego miejscu po wczeĹ›niejszym uzgodnieniu.

Zajmujemy siÄ™ równieĹĽ prowadzeniem ksiÄ™gowoĹ›ci Non-governmental organization (NGO) np. Fundacje, Stowarzyszenia.

Powierzając prowadzenie księgowości naszej firmie, klienci otrzymują gwarancje rzetelności, poufności oraz indywidualnego podejścia do każdego zagadnienia.

Nasi klienci na bieĹĽÄ…co otrzymujÄ… informacje o najnowszych zmianach z zakresu rachunkowo – podatkowego. Udzielamy wsparcia w dostosowaniu dziaĹ‚alnoĹ›ci do nowych przepisów.
Zakres usług księgowych:

    UsĹ‚ugowe prowadzenie ksiÄ…g rachunkowych dla maĹ‚ych, Ĺ›rednich i duĹĽych firm
    Prowadzenie rozliczeĹ„ dla Podatkowej KsiÄ™gi Przychodów i Rozchodów,
    Prowadzenie Ewidencji RyczaĹ‚towych,
    Prowadzenie RozliczeĹ„ z tytuĹ‚u Podatku VAT,
    SporzÄ…dzanie i skĹ‚adanie miesiÄ™cznych i rocznych deklaracji podatkowych,
    Reprezentowanie klienta przed organem podatkowym,
    Przygotowanie sprawozdaĹ„ statystycznych na potrzeby GĹ‚ównego UrzÄ™dy Statystycznego (GUS),
    Przygotowanie sprawozdaĹ„ NBP dla Narodowego Banku Polskiego,
    SporzÄ…dzenie Rachunków PrzepĹ‚ywów Pieniężnych (Cash flow),
    Przygotowanie projektów ZakĹ‚adowych Planów Kont,
    SporzÄ…dzanie Rocznych SprawozdaĹ„ Finansowych,
    Prowadzenie ewidencji Ĺ›rodków TrwaĹ‚ych oraz WartoĹ›ci Niematerialnych i Prawnych,
    Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
    Prowadzenie ewidencji wyposaĹĽenia,
    Rozliczanie zwrotu VAT za materiaĹ‚y budowlane.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania siÄ™ z naszym cennikiem.


księgowo¶ć kraków
© 2010 BDB - biuro rachunkowe krakĂłw Biuro Doradztwa Biznesowego - ksiÄ™gowość krakĂłw - obsĹ‚uga ksiÄ™gowa - Mapa strony
doradztwo podatkowe - biznesowe - strategiczne - biuro rachunkowe - tworzenie biznes planu, analiza bilansu, finansowa - biznes plan
Realizacja: WebProm - Tworzenie Stron